Kristjan Port.Foto: Stanislav Moshkov
Kaspar Koort 23. september 2020 10:17
Eesti Antidopingu nõukogu liige ning Mati Alaveri juhtumi kriminaaluurimises eksperttunnistajana osalenud Kristjan Port tõdeb, et kuigi Alaver mõisteti mullu novembris Harju maakohtus dopingu tarvitamisele kallutamise eest süüdi, ei ole välistatud tema karistamine ka Saksamaal praegu käimas oleva Mark Schmidti kohtuprotsessi raames.

Port märkis täna hommikul loengusse kiirustades, et pole veel jõudnud öösel meedias avaldatuga tutvuda, kuid tema arvates peaks ajakirjandus kindlasti teemaga edasi – ajalises mõttes küll pigem tagasi – minema.

"Antud loo puhul on see aken suhteliselt kitsas, pelgalt selle aegumise tõttu ka," ütles Port. "Kuid märgid [dopingupettusest] hakkasid ilmnema juba aastatest 2008–2009 Vitali Bernatski juhtumiga. Sellele järgnes 2011. aastal Andrus Veerpalu juhtum ning 2019. aastal Seefeld. See on pikem konsiilium teemat, mida meedia kui neljas võim peaks käsitlema detailsemalt."

Kuigi Eesti uurimine on selgelt tõestanud Mati Alaveri seotuse Saksa dopinguarsti Mark Schmidti süsteemiga, siis hiljuti Münchenis alanud Schmidti ja tema kaasosaliste üle käivas kohtuprotsessis Alaveri süüpingis ei ole. Kristjan Port siiski ei välista, et "Kindrali" hüüdnime kandnud eestlane peab ka Saksamaal oma tegude eest vastust andma.

"Esiteks on Müncheni kohtuloos 26 istungit ning me ei tea, millal Alaver peaks kohale kutsutama. Teiseks on rahvusvahelise koostöö käigus käidud siin inimesi üle kuulamas ja tõendeid kogumas – koostöö puhul ei pea tingimata sinna kohale minema, vaid seisukohad ja faktid tuvastatakse siin Eestis, ning seepärast ei pea see protsess niivõrd laval nähtav olema. Münchenis lõpevad kohtuistungid 21. detsembril, sinna on veel päris pikk tee käia," kõneles Port.

Ent kas mullu novembris Alaveri süüdi mõistmine Eestis ning talle tingimisi ühe aasta pikkuse vanglakaristuse määramine tähendab automaatselt ka seda, et see välistab tema süüdi mõistmise Saksamaal? Näiteks Austrias ei pea Alaver kartma sealse dopingu-uurimise tulemusi, sest tema Eestis kriminaalkorras süüdimõistmine lõpetas ka Alaveri tegude uurimise Austrias.

"Eestis süüdi mõistmine ei välista süüdi mõistmist Saksamaal – see sõltub sellest, milles inimest süüdistatakse," kinnitas Port. "Eesti senikehtiva seadusandluse järgi oli selleks dopingu tarvitamisele kallutamine, kuigi on viiteid ka ravimiseaduse rikkumisele ja võib-olla ka inimeste tervise ohustamisele. Mark Schmidti süüdistataksegi ju ka inimeste tervise ohustamises – Eesti kohtuvaidluses seda millegipärast ei tõstatatud. Seda peaks prokurörilt küsima, miks nad otsustasid kokkuleppe sellisel moel sõlmida.

Selles kontekstis võib veel midagi teistsugust välja tulla. Eesti [protsess] ei välista sealseid süüdistusi – süüdistusi esitab kohalikus riigis toime pandud kuriteo ohver," resümeeris Port.