Aivar Rehemaa.Foto: Stanislav Moshkov
Toimetas Kadi Parts 3. november 2020 16:47
Võistluskeeldu kandva Eesti suusatreeneri Mati Alaveri abi kasutanud Aivar Rehemaa teenis täna Eesti Antidopingult ajutise võistluskeelu.

Eesti Antidoping saatis täna õhtul laiali pressiteate, mille avaldame täismahus:

SA Eesti Antidoping/Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus informeerib, et täna, 3. novembril 2020 algatati WADA koodeksi 2.10 rikkumise alusel distsiplinaarmenetlus ja määrati ajutine võistluskeeld suusaspordis tugipersonalina tegutsevale Aivar Rehemaale.

Tuginedes Eesti Suusaliidu (ESL) poolt esitatud tõenditele ja meedias avaldatud infole on Aivar Rehemaa koostöös Mati Alaveriga ja tema vahendusel hankinud Soome suusaliidust ametliku kutse nii endale kui veel seitsmele Teie klubi AR Pro Team sportlasele (kes omavad ESL/FIS litsentsi) osavõtuks Soomes, Olosel perioodil 04.-25. novembrini 2020 toimuvasse treeninglaagrisse ja 25.-30. novembrini 2020 toimuvale Ruka maailma karikavõistluste etapile.
Juhime tähelepanu, et suusatreener Mati Alaverile on määratud järgnevad karistused:
• Harju maakohtu poolt 14. novembril 2019 dopingu tarvitamisele kallutamise eest kokkuleppemenetluses 1-aastane kriminaalkaristus 1,5 aastase katseajaga;
• Rahvusvahelise Suusaliidu FIS poolt: 4-aastane võistluskeeld WADA 2015/FIS 2016 dopinguvastase reegli 2.9 rikkumise eest 28.08.2019 – 27.08.2023.
2.9 Osavõtt
Abi osutamine, kihutamine, kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu teise isiku poolne tahtlik osavõtt, millega kaasneb dopinguvastase reegli rikkumine, dopinguvastase reegli rikkumise katse või artikli 10.12.1 rikkumine.

Leiame, et A. Rehemaa koostöö näol M. Alaveriga on tegu keelatud seotusega ning on toime pandud Maailma dopinguvastase koodeksi reegli 2.10 rikkumine:
vt Artikkel 2. Dopinguvastaste reeglite rikkumised
2.10 Keelatud seotus
Sportlase või muu dopinguvastase organisatsiooni volialasse kuuluva isiku kutsealane või spordist tulenev seotus sportlase mis tahes tugiisikuga:
2.10.1 kes kannab võistluskeeldu, juhul kui ta kuulub dopinguvastase organisatsiooni volialasse;.
Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa ja võistlus- ja tegevuskeelu määramise. Vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglite (edaspidi EAD reeglid) p 10.3.5. järgi kehtib dopinguvastase reegli 2.10 rikkumisel võistluskeeld kuni kaks aastat, mida võib vähendada kuni ühe aastani sõltuvalt süü astmest ja muudest asjaoludest.

Kuna tegu on tuvastatud rikkumisega siis EAD reeglite 7.7 ja 7.9.2. alusel on A. Rehemaale määratud esialgne võistluskeeld alates teisipäevast, 03. novembrist 2020. Võistluskeeld laieneb kõigile võistlustele, üritustele või muudele tegevustele, mida korraldab, kutsub kokku, volitab või tunnustab FIS, Eesti Suusaliit või mis tahes muu Maailma antidopingu koodeksit järgiv organisatsioon.
EAD jätab omale õiguse keeldu muuta, arvestades uurimistoimingutel saadava infoga.
A.Rehemaa kirjalikku seletust toimunu kohta oodatakse hiljemalt reedeks 13. novembriks 2020
Lõpliku otsuse A. Rehemaa võistlus- ja tegevuskeelu osas teeb EOK põhikirja alusel moodustatud Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium."

Suvel Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreeneriks kandideerinud Rehemaa jäi toona soovitud ametist ilma ja moodustas seepeale oma klubi klubi A.R Pro Ski Team, kuhu ta koondas kohalikud suusatipud. Värskesse skandaali sattus Rehemaa seetõttu, et palus Soomes korraldatud laagri jaoks Alaveri abi. „Ta helistas oma sõbrale ja uuris võimalust, et kiirendada kutse saamist Soome suusaliidust,“ selgitas Rehemaa eile Õhtulehele.

„Küsisin ja uurisin Mati Alaveri käest võimalust, et saada seda läbi Soome suusaliidu. Ma ei osanud ette näha, et kutse saamine on kuritegu. See on tõesti minu viga. Lasin tal uurida, et kas meil oleks kuidagi võimalik saada ametlik kutse ja see oli kahe päeva pärast minu postkastis. Seal see asi lõppes ja ma ei osanud näha, et kus on probleem. Tuleb välja, et see on täna kuritegu,“ lisas Rehemaa eile.