3.veebruaril kehtima hakanud reeglite järgi loeti joogat ja pilatest veel kontaktseks ja suure riskiga tegevuseks.Foto: Aldo Luud
Toimetas Triinu Laan 10. veebruar 2021 10:09
Terviseameti peadirektor Üllar Lanno muutis korraldust sisetingimustes sportimise, treenimise ja muu huvitegevuse osas, mille järel ei loeta joogat ja pilatest enam eraldiseisvalt kontaktse või suure riskiga tegevuseks.

3. veebruaril kehtima hakanud reeglite järgi loeti joogat ja pilatest veel kontaktseks ja suure riskiga tegevuseks koos karate, maadluse, poksi, judo ja erinevates rühmades harrastatavate aladega.

Kontaktsed või suure riskiga on esmajoones treeningud, mida harrastatakse kontaktselt või lähemal kui kaks meetrit kahe või rohkema inimese vahel.

Muudatuse järel loetakse suure riskiga treeninguks ka korvpall, võrkpall, jalgpall, pesapall, saalihoki ja jäähoki, mis varasema korralduse kohaselt liigitati väikese riskiga tegevuseks.

Nüüdsest on kontaktsed või suure riskiga tegevused eelkõige puhkpillimäng, koorilaul, tantsimine, harrastusteatrite tegevus ja isikuteenindusega seotud täiendkoolitused. Väikese riskiga tegevuste hulka loetakse näiteks teooriatunnid, kunsti- ja keeleõpperingid. Eelkõige loetakse mittekontaktseks tegevust, millega ei kaasne lähikontakti või ulatuslikku hingamise intensiivsuse tõusu.

Uuendatud korralduse kohaselt võib kontaktse või suure riskiga spordiala lugeda erandkorras mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed, sealhulgas peavad treeningule eelnema ja järgnema kindlad tegevused, näiteks ruumide ventileerimine, inimeste hajutamine ja erinevate rühmade kokkupuudete vältimine. Samu meetmeid tuleb järgida ka treeningu käigus ning need peavad olema kooskõlas kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatakse terviseametiga.