Selgituseks SL Õhtulehes kirjutatule

Hendrik Olde, Eesti Maleliidu asepresident 17. jaanuar 2005 00:00
VASTULAUSE: 14. jaanuari SL Õhtulehes avaldatud artiklites «Oldede dünastia valitseb maleelu» ja «Margit Brokko-Olde sai teenimatult pronksmedali» on esitatud süüdistused minu ja minu perekonna vastu.

Väidetavalt on Lembit Vahesaar tõestanud, et Brokko-Oldele on antud Eesti 2004.a. naiste meistrivõistluste pronksmedal alusetult ning keegi (kes?) on muutnud võistluste lõpptulemusi, tõlgendades Koya süsteemi arvutamise põhimõtteid vääralt.

Arvestades, et meistrivõistlused olid üheks oluliseks kriteeriumiks naiskonna koostamisel maleolümpiaks, siis miks ei esitanud Vahesaar vastavat protesti EML juhatusele vahetult pärast võistlust, vaid teeb seda ajakirjanduse vahendusel kaheksa kuud hiljem?

Eesti Maleliidu kohtunikekogu esimees Vahesaar on tõlkinud eesti keelde FIDE turniirimäärused ning lisana kohtade jagamise süsteemid, mis asuvad Eesti Maleliidu elektroonilisel kodulehel.

Vahesaare tõlge kõlab: Koya süsteem ringsüsteemis turniiridel – see on punktide arv, mis saavutatud kõigi vastasmängijate vastu, kes on saavutanud 50% või rohkem; laiendatud Koya süsteem – Koya süsteemi võib laiendada samm-sammult, hõlmates punktigruppe, kellel on alla 50%.

Naiste meistrivõistluste järjestuse määramisel kasutati vastavalt võistlusjuhendile Koya süsteemi ja seejärel laiendatud Koya süsteemi, mille alusel võrreldi Margit Brokko-Olde, Viktoria Baškite ja Regina Narva punkte esmalt Monika Tsõganova ja Leili Pärnpuu vastu (tulemus oli kõigil võrdne) ning seejärel järgmise punktigrupi mängijate vastu, kuhu kuulusid 3.–5. kohta jaganud võistlejad ehk nemad ise. Ses grupis saavutas Brokko-Olde 2,5, Baškite 2 ja Narva 1,5 punkti.

Millele tugineb Vahesaar, väites, et Brokko-Oldele omistati pronksmedal reegleid eirates?

***

Ka artiklis «Oldede dünastia valitseb maleelu» seab Vahesaar kahtluse alla Brokko-Olde (H. Oldest rääkimata) pädevuse (talle on väljastatud kõige algelisem kohtunikukaart) ja õigsuse (turniiride vastavuse) rahvusvahelise kohtuniku tiitli omistamisel.

Rahvusvaheliseks malekohtunikuks saamine on pikk protsess, selleks tuleb tegutseda mitme aasta jooksul erineva raskusastmega rahvusvahelistel turniiridel.

Brokko-Olde tegutses enne taotluse esitamist kohtunikuna järgmistel rahvusvahelistel võistlustel: Euroopa noorte MV-d 1997 (reakohtunik), Euroopa juunioride MV-d 1997 (reakohtunik), Euroopa klubide karikavõistlused 1997 (peakohtuniku asetäitja), MMi Balti tsooniturniir 1998 (peakohtuniku asetäitja), Euroopa klubide karikavõistlused 1999 (peakohtuniku asetäitja), Eesti meeste MV-d 2002 (peakohtuniku asetäitja), Eesti naiste MV-d 2003 (peakohtunik), 1. Jüri Vetemaa mälestusturniir 2004 (peakohtunik), Paul Kerese mälestusturniir 2004 (peakohtuniku asetäitja). Neist viiel esimesel oli peakohtunik Lembit Vahesaar.

Leian, et EML juhatus on käitunud korrektselt, esitades taotluse Brokko-Oldele tiitli omistamiseks – lisaks on seda tehtud Vahesaare kirjeldatud mudeli järgi. Pöördusime kohtunikekogu esimehe poole palvega väljastada Brokko-Oldele rahvusvahelise kohtuniku taotluse esitamiseks vastavad ankeedid, millele Vahesaar vastas 8. augustil 2003 keeldumisega («Olen Margitile tänulik mulle osutatud abi eest, kuid kahjuks pole teatisvormi IA 1 täitmine nii paljude aastate järel võimalik.»).

***

Vahesaar juhib kohtunikekogu alates 1966. aastast ja võtab vastu otsuseid sisuliselt ainuisikuliselt. Seetõttu on ka võimalik, et viimase 25 aasta jooksul ei ole Eestist tulnud ühtegi rahvusvahelise tiitliga malekohtunikku. Kuna EML juhatus aktsepteeris Brokko-Olde tegutsemist kõigil nimetatud võistlustel, siis otsustas ta esitada vastav taotlus otse FIDE-le. Enne tiitli omistamist vestles FIDE kohtunikekogu liige Dr. De Ridder Belgiast – kes oli 1997. ja 1999. aasta Euroopa klubide karikavõistluste direktor – täiendavalt Brokko-Oldega.

Kui täna teatab Vahesaar, et Brokko-Oldel on kõige algelisem kohtuniku kaart, siis millistele teadmistele ja oskustele tuginedes sai Vahesaar anda välja positiivse hinnangu Brokko (ei olnud veel abielus Oldega) tegutsemise kohta Euroopa noorte ja juunioride meistrivõistlustel 1997. aastal ning kasutas teda peakohtuniku asetäitjana ka järgmistel rahvusvahelistel turniiridel?

Minule rahvusvahelise organisaatori tiitli omistamise vormistas ja allkirjastas Vahesaar isiklikult. Taotlus kvalifitseeriti FIDE-s ümber rahvusvahelise kohtuniku tiitliks, misjärel Vahesaar saatis nii FIDE kohtunike kogule kui ka FIDE sekretariaadile mitu protesti. FIDE menetles küsimust üle aasta, otsustas mitte rahuldada Vahesaare proteste ja omistas mulle rahvusvahelise kohtuniku tiitli, sest lisaks korraldamisele olin neil võistlustel alati ka kohtunik.

Miks Vahesaar, saamata kaebustele FIDE-s positiivset lahendust, mustab inimesi läbi ajakirjanduse?

Või valitseb Olde dünastia ka FIDE-t?

Loodan, et juhul kui Vahesaare lahmivad süüdistused ei leia tõendamist, peab keegi võimalikuks vabandada Brokko-Olde ees.