Miks ilmutas Veerpalu suurt huvi proovi vastu? (9)

ÕL 25. august 2011 06:59
FISi dopingupaneelile saadetud kirjas märkis advokaat Aivar Pilv, et dopingukontrolli hilisemale aruandele on lisatud Andrus Veerpalu suurt huvi (big interest) võetava proovi vastu ning peab seda sportlase diskrimiteerimiseks. Varasemal aruandel vastavat märget ei olnud.

Eesti Antidopingu juhatuse liige Kristel Berendsen: "Veerpalu ei teadnud, et proov võetakse kasvuhormooni leidmiseks ja seda talle ka ei öeldud. Märge big interest aruandes tähendab seda, et sportlasel on väga suur huvi, millist testi tehakse ja millist ainet üritatakse leida."

Treener Mati Alaver tõdes, et suur huvi proovi vastu on sportlasele loomulik ja tavapärane.

Siit küsimus: miks loomulik ja tavapärane huvi diskrediteerib sportlast?

Aivar Pilve kommentaar:

"Koos dr Barroso arvamusega esitas FIS meile 27. juunil 2011.a saadetud materjalide hulgas väljavõte e-kirjast, milles (väidetavalt) dopingu kontrolli ohvitser esitas oma arvamuse 29. jaanuari 2011. a Otepää sündmuste ja meie argumentide kohta. Selles oli öeldud: "When I was collecting the blood sample from A. Veerpalu he showed up big interest about this sample."

Oma 07. juuli 2011. a vastuses juhtisime tähelepanu faktile, et selle sama isiku poolt 31. jaanuaril 2011. a vahetult sündmuste toimumise järel koostatud missiooni kokkuvõttes ei olnud sõnagi öeldud A. Veerpalu väidetavalt "suure huvi" kohta, mida dopingu kontrolli ohvitser alles FISi menetluse (vaidluse) ajal üles võttis. Samas sisaldab missiooni kokkuvõte küllaltki üksikasjalikku kirjeldust 29. jaanuari 2011. a sündmuste kohta. Seega ei saa hiljem esitatud väidet "suure huvi" ilmutamise kohta tõsiselt võtta. Seega võime oletada, et kullerit on küsitletud ka proovide võtmise tingimuste (koha) mõttes (alpimaja kohta), aga sellest teemast püütakse otsuses vaikides mööda minna ja meie argumente ja tõendeid millegagi ümber ei lükata."