Foto: Tairo Lutter
Toimetas Andres Vaher 15. mai 2012 14:20
Maksu- ja Tolliamet analüüsib tänase Õhtulehe loo põhjal Triobeti kilhlveokontori kohta saabunud kaebust. Ettevõtet ähvardab kuni 2600eurone rahatrahv.

Õhtuleht kirjutas täna klientide kaebustest Triobeti aadressil, muuhulgas lisas tarbijakaitseamet, et neile on saabunud üks analoogne kaebus, mis edastati samuti Maksu- ja Tolliametile.

"Riiklikku järelevalvet hasartmängude korraldamise üle teevad Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliametini ei ole Triobeti puudutav kaebus jõudnud. Maksuhaldur võtab ajakirjaniku poolt esitatud teavet kui vihjeinfot ja analüüsib ning otsustab järelevalveliste meetmete kasutamise. Kehtestatud mängureeglite rikkumise või mängija petmise, samuti kehtestatud mängureeglite mängijale tema soovi korral esitamata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Ettevõtet karistatakse samade tegude eest kuni 2600eurose rahatrahviga," teatas Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas täna Õhtulehele.

Ta lisas: "Vastavalt hasartmänguseaduse §35 lõikele 2 võib hasartmängu mängureegleid muuta üksnes Maksu- ja Tolliameti kirjalikul nõusolekul. Maksu- ja Tolliamet võib keelduda hasartmängu korraldusloa andmisest juhul, kui mängureeglid rikuvad ilmselgelt mängijate õigusi või ei vasta seaduse nõuetele. Hasartmänguseaduse §35 lõike 3 kohaselt peavad mängureeglid olema mängukohas nähtaval või need tuleb esitada viivitamata mängija nõudmisel."