Foto: Irina Mägi
Toimetas Vallot Pukk 3. oktoober 2013 11:44
Lääne prefektuur lõpetas prokuratuuri loal Saaremaa rallil möödunud aastal juhtunud õnnetuse menetluse, kuna puudus kriminaalmenetluse alus. 

Uurimise käigus jõuti järeldusele, et kannatanute vigastused ei tekkinud kellegi tahtliku tegevuse tagajärjel, teatas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja. 

Õnnetus, milles sai raskelt vigastada üks ja kergemalt seitse inimest, juhtus 13.10.2012 Saaremaal ralli neljandal lisakatsel Kaugatoma külas.

Õnnetusjuhtumite uurimise komisjoni lõppraportis tuuakse välja, et õnnetuse põhjustanud ralliekipaaži juht eksis Lassi kurvi tulles pidurdusmaa valikul, jättes selle liiga lühikeseks. Sõiduvea tõttu toimunud väljasõit üldiseks liikluseks suletud teedel ei saa aga tagajärgedest olenemata kaasa tuua vastutust. Õnnetuse videosalvestiste põhjal välistati tahtlik väljasõit, seega ei pannud võistlejad toime ühelegi süüteokoosseisule vastavat tegu.

Samuti tuuakse raportis välja, et ralli turvalisust puudutavad dokumendid esitati õigeaegselt. Lassi kurvi turvaplaan on olnud aastaid sama, kõnealust kiiruskatset on korduvalt samasuunaliselt sõidetud ja seda kurvi on läbinud kokku umbes 2500 võistlusautot. Politseil puuduvad andmed, et varasematel rallidel oleks seal väljasõidu tõttu inimesed vigastada saanud. Seega loeti põhjendatuks korraldajate veendumus, et turvaala oli piisav.

Kuigi korraldajad ei arvestanud ohutusvaatleja suulist soovitust paigaldada turvalint tee suhtes sirgelt, ei pidanud vaatleja vajalikuks katse ärajätmist, sest miinimumturvanõuded olid tagatud. Seega eksisid korraldajad ainult selle vastu, et ei täitnud ohutusvaatleja nõuannet 100-protsendiliselt.

Kuna on võimatu hinnata, kas kurvi ohutusala suurendamine oleks ära hoidnud kannatanute vigastada saamise, ei saa korraldajatele ka ette heita, et nad vaatleja nõuandeid osaliselt eirates panid toime karistusseadustiku § 119 (raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest) järgi kvalifitseeritava kuriteo.