Tõnu Seil. Foto: TIINA KÕRTSINI
Toimetas Vallot Pukk 14. november 2013 13:09
Kultuuriminister Rein Lang kinnitas vastavalt Riigikantselei tehtud ettepanekule Tõnu Seili kultuuriministeeriumi spordi asekantsleriks. Tõnu Seil läbis edukalt Riigikantselei juures tegutseva tippjuhtide valikukomisjoni avaliku konkursi kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri ametikohale.

Tõnu Seilil seisab asekantslerina uuel ametiajal ees ülesanne välja töötada strateegiadokument Eesti Sport 2020, mis peab valmima 2014. aasta lõpuks, teatas kultuuriministeerium. 

"Oluline on ka liikumise- ja spordiaasta 2014 edukas rakendamine, maakondliku tasandi sporditegevuse toetamise ümberkorraldamine, treenerite olukorra kaardistamine ja parandamisele kaasaaitamine, noortespordi arendamine ning dopingu- ja sporditulemustega manipuleerimise vastane võitlus," märkis Seil.

Lisaks sellele on Seili sõnul vajalik jätkata head koostööd Euroopa Komisjoni ja EL ekspertrühmadega, sest ees on ootamas Eesti Euroopa Liidu eesistumine aastal 2018. Samuti tuleb esmakordselt kokku panna Eesti spordi ajalugu ning tuua ka edaspidi Eestisse heal tasemel rahvusvahelisi võistlusi.

Spordi asekantsleri peamisteks tööülesanneteks on spordi peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu sporditöö koordineerimine. Asekantsler korraldab ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide rakendamist, erinevate tegevuste elluviimist saavutusspordi, noortespordi, harrastusspordi, maakondliku spordi ja spordi tugistruktuuride tasandil ning valdkonnaga seotud strateegiliste dokumentide ja õigusaktide koostamist.

Tõnu Seil on töötanud kultuuriministeeriumis spordi asekantslerina alates 2008. aastast, enne seda töötas ta viis aastat ministeeriumis spordiosakonna juhatajana. Ta on pikalt olnud seotud Eestis dopinguvastase võitluse, koolispordi, spordimeditsiini ja sporditeabe kogumise ning koolitustega. Seil on ka mitmete riigi osalusega sihtasutuste nõukogude esimees või liige.

Spordi asekantsler Tõnu Seili ametiaeg kestab kuni 8. novembrini 2018.