DOPINGUBOSS: Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri peasekretär David Howman.Foto: AP / Scanpix
Ott Järvela, Sotši 6. veebruar 2014 07:00
WADA peasekretär David Howman on kindel, et kasvuhormoonitest on kasutamiskõlblik ja põhjalikult tõestatud

Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) peasekretär David Howman kinnitas eilsel pressikonverentsil, et 1) täiustatud kehavälise kasvuhormooni test võetakse kasutusele õige pea, 2) Andrus Veerpalu ei ole lõplikult puhas ja pääsenud.

Olümpiamängudel ei võta sportlastelt dopinguproove WADA, vaid Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK). See ei tähenda aga, et WADA olümpial kohal ei viibiks ja ei tegutseks – nende ülesanne on ROKi töö jälgimine ja nõustamine.

WADA president Craig Reedie ja peasekretär David Howman andsid eile Sotšis rahvusvahelisele meediale pressikonverentsi. Õhtuleht kasutas võimalust ja küsis maailma dopingubossidelt Andrus Veerpalu juhtumi kohta. Saime teada, et Veerpalu ei pruugi olla lõplikult pääsenud – täiustatud testiga võidakse hakata uurima vanu proove.

Õhtuleht: Eelmisel nädalal ilmnes, et WADA on kehavälise inimkasvuhormooni (hGH) testi olulisel määral täpsustanud ning paika pannud uued ja täpsemad piirmäärad.

Kas neid kasutatakse nüüd ka tagasiulatuvalt ja uuendatud testiga hakatakse analüüsima ka minevikus sportlastelt võetud proove? Küsin seda Andrus Veerpalu juhtumist tulenevalt.

WADA peasekretär David Howman: Lühike vastus on: jah, vanu proove hakatakse analüüsima küll.

Vastust täpsustades, siis rahvusvaheline spordikohus (CAS) ütles Veerpalu-juhtumis, et peame hGH-testi ja selle piirmäärasid põhjalikumalt tõestama. See töö on nüüd tehtud kahe sõltumatu, teineteisest eraldi tegutsenud töögrupi poolt. Need mõlemad jõudsid väga samalaadsele tulemusele, mis omakorda on väga lähedane piirmääradele, mida WADA kasutas Veerpalu-juhtumi puhul (Veerpalu proovide näidud olid A-proovil 2.62 ja 3.07, B-proovil 2.73 ja 2.00. Vanad piirmäärad olid 1.81 ja 1.68, uued on 1.81 ja 1.87 – toim).

Nüüd tuleb tehtud uurimiste tulemused avaldada eelretsenseeritud teadusajakirjas, mis juhtub usutavasti lähinädalate jooksul. Ja siis võetakse test kasutusele. Sportlastelt võetud proove, mis on alles, saab uuesti analüüsida.

Eelnevalt Venemaa antidopinguprogrammi ümber tiirelnud pressikonverents võttis Howmani vastusest tulenevalt hoopis uue suuna ning Veerpalu-teemal esitati küsimusi saali erinevatest otstest. Arusaadavalt kuulasid teemat väga tähelepanelikult ka Norra, Soome ja Rootsi ajakirjanikud. Viimaste seas oli muuseas ka 2004. aasta seitsmevõistluse olümpiavõitja Carolina Klüft. Küsimused olid järgmised.

Kuidas näeb hGH suhtes testimine välja Sotši olümpial?

Howman: Testi, mida Veerpalu pärast positiivse dopinguproovi andmist hages, on kasutatud aastaid. CAS ütles, et kuigi Veerpalu oli kehavälist kasvuhormooni tarvitanud, ei saanud testi lõplikult usaldada, sest see ei põhinenud piisavalt suurel testgrupil.

Kui enne olid piirmäärad paika pandud 1000 inimeselt, siis nüüd 20 000 inimeselt võetud proovide põhjal. Need tuleb nüüd CASi otsuse kohaselt eelretsenseerida ja siis teadusajakirjas avaldada.

WADA soovitus kõigile dopinguproove võtnud organisatsioonidele on olnud: säilitage hGH-proove ja kui Veerpalu-juhtumis CASi poolt seatud tingimused on täidetud, asuge neid analüüsima. Sama nõu oleme andnud ka ROKile Sotši olümpiat silmas pidades.

Kas Andrus Veerpalu kunagisi proove analüüsitakse samuti või on ta lõplikult pääsenud?

Howman: Peate seda küsima nendelt organisatsioonidelt, kes temalt dopinguproove võtsid. Kõik sõltub sellest, kas neil on veel alles Veerpalult võetud proove.

Lõpetuseks veel kaks küsimust Õhtulehelt.

Kas WADA-l on alles Veerpalult võetud proove?

Howman: Ma rikuksin sellele küsimusele vastates konfidentsiaalsusnõuet.

Mida arvate sellest, et Veerpalu töötab Sotši olümpial Kasahstani suusakoondise heaks?

Howman: Tal puudub võistlus- või spordis tegutsemise keeld. Veerpalu on vaba inimene, kellel ei saa keelata elatise teenimist moel, mis talle kõige meelepärasem. Veerpalul Kasahstani heaks töötamist keelates rikuksime inimõigusi.