KONFLIKT: Marko Kaljuveer (vasakul) järgmise nädala algusest ERRi sporditoimetuse juhatajana ei jätka. Selles osas on juhatuse esimees Margus Allikmaa (paremal) oma tahtmise saanud. Küsimustepuntra muud aspektid on aga lahtised ja segased.Foto: Mati Hiis, Stanislav Moškov
Ott Järvela 17. aprill 2014 07:00
Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu jättis juhatuse esimehe Margus Allikmaa ametisse. Mida tähendab see ERRi sporditoimetuse jaoks, kelle juhi Marko Kaljuveeri ja Allikmaa vahelisest konfliktist ligi kuu aega väldanud ERRi-jant alguse sai?

Lisaks Allikmaa ametisse jätmisele otsustas nõukogu, et uue juhatuse liikmena asub tööle Ainar Ruussaar. Ligi kuu aja jooksul ERRis laiemalt ja sporditoimetuse ümber kitsamalt toimunust tulenevalt kerkivad üles järgmised küsimused:

Kas ja kuidas jätkab ERRis Marko Kaljuveer?

Hetkel Genfis seminaril viibiva Kaljuveerile on tehtud pakkumine asuda spordiprodutsendi ametikohale. Vastuse peab ta andma 18. aprilliks ehk homseks. Kui Kaljuveer otsustab pakkumise tagasi lükata, on 21. aprill tema viimane tööpäev ERRis.

Eile Õhtulehega vesteldes ei soovinud Kaljuveer tuleviku kohta midagi konkreetset öelda. "Viibin hetkel Euroopa Ringhäälinguteliidu (EBU) ja Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) koosolekul Genfis, kus valmistutakse sügisel algavast 2016. aasta EMi valiksarjast pilditootmiseks, millega on seotud mitmeid uusi nüansse. Seega võib öelda, et tegelen hetkel kaugema tulevikuga, aga enda oma on lahtine. Naasen Eestisse neljapäeval, siis tegelen," rääkis Kaljuveer.

Kes saab uueks sporditoimetuse juhatajaks?

Sõltumata Kaljuveeri otsusest produtsendirolli osas, korraldatakse sporditoimetuse juhataja ametikohale konkurss. Kuni konkursi toimumiseni soovib ERRi juhatus näha kohusetäitja kohal Lembitu Kuuset, kes pole aga vastavat jah-sõna andnud.

Samuti ei tea Kuuse, kas kavatseb ise konkursil osaleda. "Ei oska öelda. Pole olnud mahti selle teemaga tegelda, sest tegelesime seni muude asjadega, mille tulemus osutus selliseks, nagu ta osutus," sõnas Kuuse eile Õhtulehele.

Konkursi tingimustesse kavatsetakse kirja panna mõte, et sporditoimetuse juhataja peab olema ajakirjaniku, mitte ametniku taustaga inimene. Olgu lisatud, et konkursil osalemiseks puuduvad takistused ka Kaljuveeril.

Kas toimetuse koosseisus tuleb muudatusi? Kas keegi kirjutab lahkumis-avalduse? Kas tuleb streik?

Märtsi lõpus puhkenud tüli üks reaktsioone oli sporditoimetuse kiri nõukogule, kus öeldi ultimatiivselt, et "praeguse juhatuse esimehega (Allikmaa – toim) koostöö jätkamist meie võimalikuks ei pea". Et nõukogu otsustas Allikmaa ametisse jätta, siis mida teeb sporditoimetus?

Streiki karta ei ole, sest sport ja sportlased ei pea kannatama ja kajastamata jääma. Lahkumisavaldusi samuti ilmselt mitte. Vähemalt pole praegu neist midagi kuulda olnud. Muudatusi koosseisus kohe mitte, aga kui uus juhataja ametis, siis too võib neid ette võtta. Küll aga pole kiita töötajate tuju, sest, nagu Õhtulehele mõista anti, võimu poolt teletöötajate proletariaadile koha kättenäitamine jättis suhu halva maitse.

Kas Allikmaa saavutas Kaljuveeri üle seljavõidu?

Ei, sest teisipäeva õhtul ERRi üldisesse postiloendisse läkitatud kirjas sõnas nõukogu esimees Agu Uudelepp muu hulgas, et: "Nõukogu liikmetel ei ole illusioone, nagu hakkaks inimesed nüüd päevapealt Margus Allikmaa usaldama.".

Samuti andis Uudelepp samas kirjas mõista, et Allikmaa edaspidi sarnaseid personalimanöövreid ette võtta ei tohi. "Nõukogu poolt on selge suunis, et juhatuses tuleb rollijaotus ümber teha. Kõik, mis puudutab ajakirjanduslikku sisu ja sõltumatust, läheb Ainari vastutusalasse. Kõik personaliotsused peavad olema juhatuse, mitte juhatuse esimehe otsused. Paragrahv, mis käsitleb mainet kolmandate isikute silmis (just sellest punktist tulenevalt Kaljuveer ametist vabastatakse – toim) on tänasest vallandamise alusena välistatud."

Lisaks on Uudelepa kirjas fraas "kui Marko lastigi lahti kindla kohtukaotusega arvestades", mis justkui meenutaks, et Kaljuveeril võib oma võimaliku vallandamisega pöörduda töövaidluskomisjoni ja omada sugugi mitte kehvasid väljavaateid.