Nn Bernatski komisjoni esimees Kristjan PortFoto: MATI HIIS
Toimetas Kaspar Koort 3. juuni 2014 16:02
Eesti Olümpiakomitee (EOK) initsiatiivil Sihtasutuse Eesti Antidoping poolt Vitali Bernatski väidete uurimiseks ellu kutsutud komisjon kommenteeris täna EOK täitevkomiteele uurimise tulemusi. Uurimine ei suutnud leida fakte ega tõestust Bernatski väidete ümber lükkamiseks ega ka nende kinnitamiseks.

Komisjoni esimehe Kristjan Pordi sõnul selgus komisjoni põhjaliku, pool aastat väldanud uurimise käigus, et kõiki Vitali Bernatski väiteid ei ole ümber lükatud ega kinnitatud. "Küll aga jõudis komisjon, kes tegeles uurimisega ühiskondlikel alustel, äratundmiseni, et Eesti seadusandlus on dopinguvastaste reeglite rakendamisel ebapiisav ja järelvalve nõrk ning puuduvad seaduslikud vahendid dopingujuhtumites kaasosaliste tuvastamiseks ja karistamiseks,“ nentis Port.

Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli ütles, et EOK koostöös SA Eesti Antidopinguga pöördub justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi poole, et karmistada karistusi dopingu vahendamise, andmise ja kasutamise korral.

"Võitlus puhta spordi eest peab olema prioriteet. Komisjon Bernatski väidetele tõestust ei leidnud, kuid see juhtum näitas, et dopingukahtluse korral langeb kogu kahtlustus ja vastutus sportlasele. Enamasti on dopingut tarvitanud sportlase selja taga aga spetsialistide meeskond, kes dopinguaineid hangib ja sportlast juhendab. Tugipersonal peab samuti vastutama,“ ütles Seli.

Uus WADA dopinguvastane koodeks, mis jõustub 1. jaanuarist 2015, paneb senisest enam rõhku sportlase abipersonali rolli uurimisele dopingujuhtumites. EOK ja Eesti Antidoping taotlevad justiitsministeeriumilt Maailma Antidopingu Agentuuri WADA uue koodeksi kohaldamist Eesti seadusandlusele. Dopinguvastases võitluses on oluline ka teavitustöö roll – näiteks Eesti Antidopingus on sellest aastast tööl eraldi spetsialist, kes tegeleb koolituste ja ennetustööga spordiklubides ja koolides.

Vitali Bernatski esines 2013. aasta detsembris meedias väidetega, et ta vahendas aastatel 1995-2007 kasvuhormooni ja erütropoetiine sportlastele ja/või treeneritele. Bernatski väidete uurimiseks kutsusid Eesti Olümpiakomitee ja SA Eesti Antidoping ellu komisjoni, mille tööd juhtis Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port, komisjoni kuulusid arst Peeter Mardna, vandeadvokaat Märt Rask, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi juhataja Üllar Lanno ning Eesti Antidopingu juhataja Kristel Berendsen.

Komisjoni raportile on alla kirjutanud kõik komisjoni liikmed peale Märt Raski, kes viibib välismaal. Lõppraport avaldatakse SA Eesti Antidopingu kodulehel kohe, kui sellele on alla kirjutanud kõik komisjoni liikmed.