Sihtasutuse Eesti Antidopingu nõukogu esimees doktor Ralf Allikvee.Foto: TEET MALSROOS
Merili Luuk 6. jaanuar 2015 16:13
Seoses Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seli poolt spordialaliitudele läkitatud uusaastapöördumises Sihtasutuse Eesti Antidoping aadressil tehtud etteheidetega palus Õhtuleht kommentaari Eesti Antidopingu nõukogu esimehelt, doktor Ralf Allikveelt.

Õhtuleht: Kas Neinar Seli on isiklikult varem SA Eesti Antidopingu nõukogule või teile isiklikult etteheiteid teinud?

Doktor Ralf Allikvee: Minu SA Eesti Antidopingu nõukogu esimehena töötamise ajal ole Neinar Seli mulle etteheiteid teinud, minule teadaolevat ei ole ta seda ka teinud SA Eesti Antidopingu nõukogule.

Neinar Seli kirjas on üsna selgelt sõnastatud nagu SA Antidoping oleks teinud möödalaskmisi informatsiooni või kahtluse lekitamisel. Kas te olete temaga nõus, et mingis aspektis võib tõesti olla puudujääke või on Seli jutt alusetu?

Pidevalt minevikus mõtlemine on antidopingu valdkonnas justkui selg ees kõndimine. Ajalooliste ettekujutuste tänasesse päeva toomine ei aita meid kuigi palju edasi. Võidujooks keelatud ainete kasutamise tuvastamiseks on pidev pingutus.

Põhjendatud kriitika hoiab ka Eesti Antidopingu tegevust paremini vormis ning kindlasti saab teha ka paremini kui seni. Kui sportlastelt proovide võtmine ja analüüsimine on rahvusvaheliselt väga rangelt paika pandud, siis ennetus- ja selgitustöö on kindlasti valdkonnad, kus iga riik vastutab oma inimeste harimise eest ise.

Kas SA Eesti Antidoping võtab kirja nõukogu koosolekul uurimise alla ning tekitab Selile vastulause?

12. jaanuaril koguneb sihtasutuse nõukogu ja kindlasti tutvume ka olümpiakomitee presidendi kirjaga. Pärast seda otsustame, kas teeme nõukogu poolt vastulause. Sedavõrd üldiste etteheidete põhjal pole uurimise püsti panemiseks küll mingit alust.

Mida võib Seli mõelda lause "Eesmärgiks ei tohiks olla plaanitäitmine positiivsete proovide võtmisel." all?

Kahjuks jääb ka mulle Seli see mõte arusaamatuks ning selgitusi tuleks temalt endalt küsida. Küll võin täie kindlusega väita, et mingit plaanitäitmist või kindla arvu positiivsete proovide tagaajamist ei ole SA Antidoping tegevuses toimunud.

Dopingu probleem on meie inimestele äärmiselt aktuaalne ja terav. Sihtasutuse kasutada olevate küllaltki piiratud vahenditega on väga heade tulemuste saavutamine keerukas ja seda tuleb alati teadvustada.

Kõigele sellele tuleb lisada veel emotsionaalne pinge, mis muudab iga väiksemagi möödaütlemise tormiks veeklaasis. Dopingutarvitamisega võitlemine on tõsine teema, kus kõik pooled peavad tunnetama vastutust nii väljaöeldud sõnade kui tegude eest.

***

Seli teatas eile hommikul spordialaliitudele läkitatud kirjas, et SA Eesti Antidoping "eesmärgiks ei tohiks olla plaanitäitmine positiivsete proovide võtmisel" ning süüdistas asutust suurtes möödalaskmistes. "Igasugune informatsioon või kahtlus peab lähtuma väga rangetest reeglitest ja ei tohi olla kellegi isikliku agenda või populaarsusejanu rahuldamise allikas. Selles vallas on olnud kahjuks väga suuri möödalaskmisi. Mille tõttu on konkreetsed inimesed ja ka nende perekonnad pidanud kannatama. Mul on selge arusaam, kuidas peab rahvuslik antidoping töötama ja kuidas käituma," kirjutas Seli.