Talisport

Mati Alaver saatis EOK-le suusaliitu kritiseeriva kirja: peasekretäri koostatud materjal sisaldab demagoogiat ja valeteavet (1)

Ohtuleht.ee, 11. detsember 2018 19:24
Mati Alaver Foto: Aldo Luud
Team Haanja suusatajaid abistav treener Mati Alaver saatis Eesti Olümpiakomitee esindajate kogule enne tänast istungit kirja, milles kritiseerib teravalt suusaliitu. Õhtuleht avaldab emaili muutmata kujul.

"Pean vajalikuks juhtida Teie tähelepanu Eesti suusaliidu (ESL) hinnangule sportlaste OM-iks ettevalmistuse ja esinemise kohta PyeongChangis.

ESL-i peasekretäri Tõnu Seili poolt koostatud materjali murdmaasuusatamise osa sisaldab endas demagoogiat ja valeteavet. Viidatud dokument loob väära mulje, justkui oleks ESL-il olnud mingigi osa sportlastele olümpiaettevalmistuseks vajalike tingimuste loomisel.

1. Hinnang EOK poolsele rahastusprogrammile.

Murdmaasuusatajad on OM-i ettevalmistamisperioodil juhtinud Siim Suklese ja sh EOK tähelepanu korduvalt sellele, et EOK poolse ettevalmistusraha õigeaegsete väljamaksete tegemisest keeldumine takistab murdmaasuusatajate ettevalmistust OM-iks. Murdmaasuusatajad on pöördunud Siim Suklese ja sh EOK poole mitteametlikult 2017 suvel, ametlikult 20. septembril 2017, 29. septembril 2017, 19. oktoobril 2017, 20. oktoobril 2017.

Pöördumistes on juhitud tähelepanu, et murdmaasuusatajad on täitnud kõik oma kohustused ESL/EOK ees, mistõttu EOK ettevalmistusraha väljamakse tegemata jätmine ei ole põhjendatud ja selline EOK tegevusetus takistab OM-iks ettevalmistust. Lisaks eelnevale on murdmaasuusatajad OM-i ettevalmistusrahade mitteväljamaksete osas korduvalt pöördunud ise otse ESL-i poole kui ka ametlikult, läbi oma esindajate ja ka sellistest pöördumistest on EOK olnud teadlik.

10. oktoobril 2018 on murdmaasuusatajad pöördunud ka rahvusvahelise suusaliidu (FIS) poole ja seda põhjusel, et ESL takistas neil OM ettevalmistusperioodil startida MK etappidele. On tähelepanuväärne, et EOK poolsete OM ettevalmistusrahade väljamaksete aktsepteerimist väljendas Siim Sukles esmakordselt alles 16. novembril 2017.
Selleks ajaks oli EOK „mõistnud“, et murdmaasuusatajate riietusele ei saa nõuda ESL-i presidendiga seotud ettevõtete logode või logode, mis ei seondu kuidagi murdmaasuusatajate toetajatega, paigaldamist. Siim Suklesele ja sh EOK-le oli aga juba ammu teada fakt, et murdmaasuusatajad ei saanud OM ettevalmistusperioodil ESL-st mingisugust toetust st murdmaasuusatajad pidid leidma ise, oma perekonna, oma vanemate ja sõprade abil rahalised vahendid OM põhiliseks ettevalmistusperioodiks ja hooldemeeskonna kindlustamiseks.
Kokkuvõttes, EOK poolne toetus Eesti murdmaasuusatajatele oli OM ettevalmistusperioodil kuni 2017 novembri lõpuni null ja ESL poolne toetus jäigi nulliks.

2. Treenerid.

ESL-i murdmaasuusatamise treener oli 2017 formaalselt Jaanus Teppan. Tähelepanuväärne on fakt, et viimasele kui treenerile ei viidata isegi ESL-i 2015-2018 OM tsükli analüüsis. Küll aga nõuti ESL-i poolt OM-iks ettevalmistavatelt murdmaasuusatajalt MK etappidel osalemise kooskõlastamist just Jaanus Teppaniga.
Tegeliku murdmaasuusatamise treeneri - Anti Saarepuu palkasid murdmaasuusatajad ise ja ise katsid ka kõik tema kulud.

3.Taustajõud.

ESL-i panus murdmaasuusatajate hoolderühma oli null.

Murdmaasuusatajate jaoks ESL-i poolset arsti ei olnud ja kahjuks ei olnud ka sportlastel vahendeid arsti palkamiseks. Eesti olümpiadelegatsiooni arsti nägid suusatajad esimest korda olümpial. Füsioterapeudi palkasid sportlased ise. Sportlased ostsid suusavarustuse nii endale kui ka hoolderühmale eranditult ise, sh katsid ise nii enda kui hoolderühma reisikulud. Häiriv ja kurvastav on lugeda ESL-i demagoogiat ja valeteavet suure töö kohta, mida ESL tegi murdmaasuusatamise olümpiadelegatsiooni kindlustamisel taustajõududega.

4. Hinnang sportlastele.

On raske aru saada, millise moraalse õigusega annab Tõnu Seil ja ESL hinnanguid sportlastele, kelle heaks ta peaks töötama, aga mida ta tegelikkuses teinud ei ole. Mulle teadaolevalt on murdmaasuusatajate hinnang Tõnu Seili ja ESL-i tööle olümpiatsüklis pehmelt öeldes ebarahuldav.

5. Eesti Suusaliidu ettepanekud EOK-le.

Eelneva taustal ei ole Tõnu Seili ettepanek saada suuremaid vabadusi EOK toetusraha ümberjagamisel üllatav. Täna valitseb ESL-is olukord, kus Andreas Laane ja Tõnu Seil saavad jagada ainult oma suva järgi olulise osa nii avaliku sektori allikatest, sh EOK-lt laekuvat raha (996 665 EUR, sellest ilma sihtotstarbeta raha kokku 305 000 EUR) kui ka nn FIS-i toetusraha (200 000 CH), kellele aga tahavad.
Lisaks eelnevalt viidatud kokku ca 1,3 miljonile EUR-ile, lisanduvad väikesed toetused, mida EOK jagab sportlastele tulemuspõhiselt. Ka seda raha tahaks ESL nüüd enda äranägemisel „ümber- jagada“ viisil, mida murdmaasuusatajad kogesid eelneva olümpiatsükli viimasel aastal korduvalt.

6. Lõpetuseks.

17. mail 2017. võeti EOK Täiskogul vastu spordi „Hea juhtimise tava“. Meeldetuletuseks, et selle dokumendi preambula viimane lõik sätestab: „Spordiorganisatsioonide tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärsus.“ Kahjuks rikub Tõnu Seili ESL-i nimel kirjutatud analüüs kõiki selles dokumendis sõnastatud spordi põhiprintsiipe.

Lugupidamisega

Mati Alaver

ESL-i murdmaatreener mai 1996 - aprill 2017."

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee