Foto: Erki Parnaku
Toimetas Triinu Laan 1. märts 2019 14:20
„Eesti spordi maine ja usk puhta spordi võimalikkusesse on saanud ränga hoobi. Midagi veel inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada. Kogu see lugu tuleb tõmmata päevavalgele, ükskõik kui valus see ka ei oleks," leiab kultuuriminister Indrek Saar. 

Riik onjuba eelnevalt dopinguga seotud ohte teadvustatud ja samme asunud, kinnitab minister. 

Saare sõnul on ministeerium  suurendanud tegevustoetust SA-le Eesti Antidoping (EAD) mitmeid kordi – kui 2015. oli toetus 30 000 eurot, siis selleks aastaks on see tõusnud 187 000 euroni.

"Lisaks, juba varem oleme tänu Põhjamaadest saadud kogemustele teadvustanud äärmist vajadust dopinguvastast võitlust veelgi jõulisemaks muuta," lausus Saar, et kultuuriministeerium tegi eelmisel aastal EAD asutajale Eesti Olümpiakomiteele (EOK) ettepaneku seda asutust reformida tuues sinna kokku kõik spordieetika küsimused, eelkõige kokkuleppe mäng vastase võitluse, mille käigus võidab ka võitlus dopingu tarvitamise vastu.

"Vaja on tõsta uurimisvõimekust, teha koolitusi, muid ennetavaid tegevusi, et pettuse teele ei mindaks," ütleb Saar. 

EOKs toimus 15. veebruaril sel teemal kohtumine, kus arutati EAD reformiga seonduvat. Lisaks muule käis seal teemana läbi ka see, kuidas parandada koostööd politsei- ja piirivalveameti ning Eesti maksu- ja tolliametiga.

"Kindlasti kerkib nüüd üles küsimus, kas peaksime reegleid veelgi karmistama ja dopingu tarvitamise ka Eestis kriminaliseerima," leiab Saar, et ühtset seisukohta selle kohta praegu veel pole, sest arutelusid selle üle pole toimunud.

Praeguse skandaali ajal on kultuuriministeerium olnud ühenduses nii EOK peasekretäri Siim Suklese kui ka EAD esindajatega. EOK kaudu on suheldud ka Eesti Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seiliga ning suusaliidu presidendi Andreas Laanega.

Juba järgmisel nädalal toimub kultuuriministeeriumis kohtumine kõigi nende asjasse puutuvate institutsioonide esindajatega.