Doping

Riigikohus Mati Alaveri kaasusest: seadus ei välista juurdepääsu kinnisel kohtuistungil arutatud kriminaalasja toimikule  

Toimetas Kaspar Koort, 16. aprill 2020, 13:18
Mati Alaver mullu novembris Harju maakohtus.Foto: Tiit Tamme
Riigikohtu kriminaalkolleegium asus tänases lahendis seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse või arhiiviseaduse alusel taotleda juurdepääsu kriminaalasja kohtutoimikule ka juhul, kui kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil.

Kriminaalasjas, milles Mati Alaver mõisteti süüdi dopingukuriteos, vaidlustas AS Ekspress Meedia pärast kohtuotsuse jõustumist Harju maakohtu otsustuse arutada seda kriminaalasja kinnisel kohtuistungil. Kaebaja hinnangul rikkus kohtu selline samm ajakirjandusvabadust, sest just kohtuistungi kinniseks kuulutamisele viidates keeldus maakohus ka pärast kriminaalmenetluse lõppu kohtutoimikut ajakirjanikule tutvustamast.

Samal teemal

Riigikohus leidis sarnaselt ringkonnakohtule, et ajakirjandusväljaandjal ei olnud õigust kohtuistungi kinniseks kuulutamise peale kaevata, sest selline otsustus ei piiranud tema õigust kohtutoimikuga tutvuda.

Kriminaalkolleegium selgitas, et pärast kriminaalmenetluse lõppu esitatud taotlust kohtutoimikuga tutvumiseks tuleb kohtul hinnata sisuliselt, olenemata sellest, kas kohtuistung oli kinnine või mitte. Kohus peab kontrollima, kas toimikuga tutvumise taotluse lahendamise ajal on alus keelduda toimikut tervikuna või osaliselt tutvustamast. Õiguslik alus kriminaal- või kohtutoimikuga tutvumiseks võib tuleneda eeskätt isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest või arhiiviseadusest. Vajadusel peab kohus kaaluma, kas tutvumistaotluse esitaja õigustatud huvi toimikuga tutvumise vastu kaalub üles need õigused ja huvid, mis räägivad toimikule juurdepääsu võimaldamisele vastu.

Kui maakohus keeldub kriminaalasja kohtutoimiku tutvustamisest, on seda võimalik vaidlustada halduskohtus.

Sarnaselt Riigikohtu halduskolleegiumi mitmes varsemas lahendis märgitule, juhtis ka kriminaalkolleegium seadusandja tähelepanu sellele, et kriminaalasja toimikuga tutvumise kord võiks olla selgem.

Harju maakohtu keeldumine ajakirjandusväljaandele juurdepääsu võimaldamisest sama kriminaalasja toimikule on vaidluse all ka haldusasjas 3-19-2317, milles esitas kaebuse Eesti Rahvusringhääling.

Harju maakohus mõistis mullu novembri keskel kinniste uste taga Mati Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi. Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. Alaver end ise süüdi ei tunnistanud, kuid kohtuotsust ta edasi ei kaevanud.

Riigikohtu lahend täismahus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee